Barion Pixel

Lorem ipsum dolor sit
amet consectetur
adipiscing elit seddo
eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore
magna aliquaUt enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VITÉZY DÁVIDDAL BUDAPESTÉRT EGYESÜLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2024. március 17-től

I. Bevezetés 

Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési követelményeket tartalmazza, így különösen a www.vitezydavid.hu weboldalon végzett és az Egyesület tevékenységével kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában nyújt tájékoztatást az általános adatvédelmi rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet; GDPR), valamint az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően.

II. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő megnevezése:

Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület 

Az Adatkezelő képviselője

Nagy Levente Béla, ügyvezető

Adószám

19386076-1-43

Nyilvántartási szám

01-02-0018234

Székhely

1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. III. em. 1A. 

Weboldal

www.vitezydavid.hu 

Levelezési cím

1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. III. em. 1A. 

E-mail:

[email protected] 

Telefon:

+36307150588

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Az adatvédelmi tisztviselő neve és 

dr. Kovács Balázs

közvetlen elérhetősége:

[email protected] 

III. Adatkezelések

 1. Elektronikus hírlevél küldése céljából történő adatkezelés

Az Adatkezelés célja

Az Egyesület működésével, megjelenésével, tevékenységével, kampányaival, petícióival kapcsolatos információkat tartalmazó hírlevél küldése.

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám.

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

Adattárolási idő

A hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése, illetve az Egyesület fennállása.

Címzettek

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf – hírlevél küldés

Al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

A hírlevélküldés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 1. Kapcsolattartás céljából történő adatkezelés

Adatkezelés célja

Az Önnel, mint kapcsolatfelvevővel való folyamatos kapcsolattartás levelek vagy elektronikus levelek kiküldése telefonhívás útján, az Ön tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az Egyesület rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra.

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, üzenet

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, illetve az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

Adattárolási idő

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Címzettek

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf – elektronikus levél küldése:

Al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 1. Kampányok és petíciók lefolytatása céljából történő adatkezelés

Adatkezelés:

Az Egyesület közpolitikai kérdésekben kampányokat és ún. petíciókat (a továbbiakban együttesen, mint Kampányok) indít. A kampány lehet offline (ebben az esetben az ívet az érdeklődők személyesen írhatják alá) és lehet online, ebben az esetben a honlapon vagy egyéb online felületen erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az, hogy az Egyesület által fontosnak tartott közpolitikai kérdésben a megfelelő támogatottságot tudjon felmutatni vagy támogatottságot tudjon mérni, valamint a Kampányokhoz csatlakozó magánszemélyek gyűjtése és a csatlakozás igazolása, dokumentálása.

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, születési év, kapcsolattartási célból megadható adatok (cím, e-mail cím, telefonszám) 

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, a politikai véleményre vonatkozó különleges adatok kezelésének tilalmára a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, az érintett kifejezett hozzájárulást ad feloldozáshoz.

Adattárolási idő

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve amint a kampány elérte célját vagy meghiúsult. 

Címzettek

elektronikus levél küldése:

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf

al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

 1. Programalkotási kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Programalkotás, a programalkotás eredményeiről való tájékoztatás elektronikus levél formájában.

Kezelt személyes adatok

Megjelölt problémák kiválasztva a lehetőségekből, szöveges javaslat, lakóhely irányítószáma, nem, életkori csoport, e-mail cím.

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

Adattárolási idő

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve addig, amíg a kampány eléri célját vagy meghiúsul. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Címzettek

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf – elektronikus levél küldése

 

Al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 1. Önkéntesek jelentkezésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés

Az Egyesület a honlapján, illetve nyomtatott íveken keresztül is lehetőséget biztosít azoknak, akik az Egyesület alapelveivel, programjával egyetértenek és segíteni kívánják az Egyesület programjainak, kampányainak megvalósulását és lebonyolítását, hogy erre rendszeresített űrlapon keresztül önkéntesnek jelentkezzenek.

Adatkezelés célja

Kapcsolattartás, kampányok lebonyolításában való közreműködés és részvétel. Az Önnel, mint az Egyesület szimpatizánsával való folyamatos kapcsolattartás levelek vagy elektronikus levelek kiküldése, illetve telefonhívás vagy személyes megkeresés útján, az Ön tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az Egyesület rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra, lehetőség biztosítása az azokban történő közreműködésre és részvételre.

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, kampányaktivitás megjelölése, bemutatkozás.

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, illetve az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Adattárolási idő

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Címzettek

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf – elektronikus levél küldése

 

Al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 1. Adományozás, pénzügyi támogatás céljából történő adatkezelés

Az Adatkezelés

Ön banki átutalás formájában, illetve az Egyesület honlapján bankkártyás fizetési rendszeren keresztül támogathatja magánszemélyként az Egyesület munkáját, illetve politikai programjainak megvalósulását, illetve alap működését egyszeri vagy rendszeres adomány formájában. A hatályos szabályozás szerint az Egyesület beazonosítható, magyar állampolgársággal rendelkező, nagykorú természetes személytől fogadhat el adományt.

Az Adatkezelés célja

Az Egyesület pénzügyi támogatása.

Kezelt személyes adatok

Vezetéknév és keresztnév, bejelentett lakcím, egyértelmű nyilatkozat 

a.) a magyar állampolgárságra, 

b.) a saját néven történő adományozásra vonatkozóan. 

Az Adatkezelő ebben a körben jelen adatkezelési tájékoztató keretében rögzíti, hogy bankkártyával történő támogatás esetében az Egyesület a bankkártya, illetve hitelkártya adatait semmilyen formában nem rögzíti, és a honlapon történő adatok kitöltését követően az érintettet a Barion fizetési rendszeréhez irányítja.

Amennyiben az adományozás banki átutalás formájában történik, úgy az Egyesület az alábbi adatokat kezeli: családi és utóneve, bankszámlaszáma, állampolgársága, továbbá az adományozás és időpontjának ténye, valamint az adományozás összege.

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az adatok kezelése az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

Adattárolási idő

A mindenkor hatályos törvényi szabályozásban meghatározott időtartam, általában az adatok rögzítését követő nyolcadik év vége. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Címzettek

 

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 1. Szórólapon található telefonszámra küldött javaslatokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

Az Ön véleményének megismerése és tájékoztatása a programalkotásról, a programalkotás eredményeiről és tájékoztatás az Egyesület tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az Egyesület rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra rövid szöveges üzenet és telefonhívás formájában.

Kezelt személyes adatok

Az Ön által küldött szöveges javaslat, az Ön telefonszáma és az Ön által megadott egyéb adatok (keresztnév, vezetéknév, életkor, irányítószám, tágabb lakóhely)

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

Adattárolási idő

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve addig, amíg a kampány eléri célját vagy meghiúsul. Ha az Egyesület, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az Egyesület érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Címzettek

EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság – https://eazy.digital/assets/privacy-policy.03805805.pdf – rövid szöveges üzenet szórólapon található telefonszámra

 

Al-adatfeldolgozó: SENDINBLUE SAS – https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

 1. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

Adatkezelés:

Az Egyesület által üzemeltetett szolgáltatás elérhetőek a Facebook közösségi portálon.

A Facebook és az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősülnek.

Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like” / „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket.

Az Egyesület a „követők” nyilvános profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, és nem kezeli saját belső rendszereiben.

Adatkezelés célja:

Az Egyesület által üzemeltetett oldalon található tartalmak megosztása, egyéb hírek, kampányok, petíciók közlése, kapcsolattartás.

A Facebook oldalak segítségével információkat szerezhet, tájékozódhat az Egyesület híreiről, kampányokról, petíciókról.

Kezelt személyes adatok

A nyilvános profillal elérhető név, fénykép és hozzászólások.

Személyes adatok forrása

Érintett

Adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)]

A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen az oldal nyilvános.

Adattárolási idő

Érintett kérésére törlésig, profil megszüntetéséig, de részletesen lásd az adott közösségi oldal saját adatkezelési tájékoztatója szerinti rendelkezéseket.

A Facebook közös adatkezelő.

Címzettek

A META Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal, Harbour, Dublin 2 Ireland) a facebook.com és Facebook-vonatkozású oldalak kapcsán közös adatkezelést végez az Adatkezelővel.

Adatkategória:

Érintett publikus adatai, interakciók adatai, küldött üzenetek tartalma

Érintett az oldalelemzések adatainak Facebook által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el.

Érintetti jogok

A hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez és az adatok kezelésének korlátozásához való jog.

FIGYELEM! Az érintett bármikor jogosult – saját helyzetével összefüggő okból – tiltakozni a fenti adatkezelés ellen a fent jelzett elérhetőségeinek valamelyikén.

IV. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A kezelt adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. III. em. 1A., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási szám: 01-02-0018234 képviseli: Nagy Levente Béla, ügyvezető, kapcsolattartási e-mail cím: [email protected], kapcsolattartási telefonszám: +36307150588, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: [email protected] 

A petíciós ívekhez, valamint a kapcsolattartás céljából megadott adatokhoz csak az Egyesület vezető tisztviselője, adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai, munkavállalói, megbízottai férnek hozzá. 

Az adatokhoz hozzáférnek adatfeldolgozóként,

az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: banki számlavezetési szolgáltatás,

a “Kurátor” Alap- és Alapítványkezelő Kft. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 4., képviseli: Kahulits Andrea ügyvezető) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: könyvelési szolgáltatás,

a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: online fizetési szolgáltatás. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Egyesülethez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013,

az EAZY Digital Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. 8. em.) az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: számítógépes programozás, direkt marketing, hírlevél és tömeges SMS küldés, web-hoszting szolgáltatás. Az EAZY Digital Kft. al-adatfeldolgozója a SENDINBLUE SAS (106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France; Privacy Policy: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/, adatvédelmi tisztviselő: [email protected].) az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: a BREVO tömeges üzenetküldő-rendszer szolgáltatás biztosítása, 

a Gyémántcomp Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Lövölde tér 2. A. ép. 4. em. 34/A. ajtó) az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: web-hoszting és domain név szolgáltatás. A Gyémántcomp Informatika Kft. al-adatfeldolgozója a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.; https://www.rackhost.hu/privacy-policy) az adatkezeléssel összefüggésben – az Egyesület adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: web-hoszting és domain név szolgáltatás.

V. Érintetti jogok gyakorlása

Az Egyesület az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az Egyesület szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az érintetti jogok:

Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján került sor, azt az érintett bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló – a visszavonást megelőzően folytatott – adatkezelés jogszerűségét. Ugyanakkor az Egyesület a továbbiakban nem végez műveleteket az érintett személyes adatok felhasználásával és törli azokat.

Hozzáférés

Az érintett bármikor jogosult kérni annak megerősítését, hogy az Egyesület kezeli személyes adatait. Ebben az esetben az érintett jogosult információkat kapni erről az adatkezelésről, valamint kérheti a személyes adatai másolatát. A személyes adatok másolatát a széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátható az érintett rendelkezésére. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

Az érintett kérheti a rá vonatkozó:

 • pontatlan személyes adatok helyesbítését, vagy
 • hiányos személyes adatok kiegészítését.

Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre, az Egyesület kérheti e kiegészítő adatok benyújtását, az adatok helyességének igazolását az érintettől. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, az Egyesület korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törlés

Az érintett kérheti az Egyesület által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az Egyesületnek a továbbiakban már nincs szüksége az adott adatokra, vagy
 • az érintettnek aggodalma merül fel az adatai kezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az Egyesület megszünteti az adatok kezelését és törli azokat.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az érintettnek aggodalma merül fel a rá vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében, és az adatok törlése helyett a korlátozást kéri, vagy
 • az Egyesületnek a továbbiakban már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Egyesület automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha tiltakozási jogát gyakorolja. Ezekben az esetekben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve annak megállapítását, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos indok, amely az adatkezelés folytatását teszi szükségessé.

A korlátozás ideje alatt az Egyesület a személyes adatokon műveleteket – a tárolás kivételével – nem végez. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárul az adatkezelés folytatásához,
 • az adatkezelés folytatása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges,
 • az adatkezelés folytatása más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 • az adatkezelés folytatása fontos közérdek védelme érdekében szükséges.

A korlátozás feloldásáról az Egyesület az érintettet előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatóság

Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes rendelkezésre bocsátását, vagy azoknak egy, általa megjelölt másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását is. Ez esetben az Egyesület a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML) bocsátja rendelkezésre.

FIGYELEM! E jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatoknak az Egyesület rendszereiből való törlésével.

FIGYELEM! E jogosultság kizárólag azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az Egyesület az érintett hozzájárulása alapján kezel. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés az Egyesület jogos érdekén alapul. Amennyiben nincsenek olyan kényszerítő erejű indokok, amely a személyes adatok további kezelését teszik szükségessé (ilyen eset például az, amikor az Egyesület érdekei, jogai vagy szabadságai elsőbbséget élveznek, vagy amikor az adatok felhasználása jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges), a személyes adatok kezelését az Egyesület megszünteti és az adatokat törli.

Joggyakorlás az érintett halála után

Az érintett halálát követő 5 éven belül a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, illetve a tiltakozáshoz való jogokat az a személy gyakorolhatja, akit az érintett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban / teljes bizonyító erejű magánokiratban – az Egyesületnél – tett nyilatkozattal meghatalmazott. Nyilatkozat hiányában a helyesbítéshez és tiltakozáshoz, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a törléshez és az adatkezelés korlátozásához fűződő jogokat az érintett közeli hozzátartozója (házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott / mostoha- / nevelt gyermek, örökbefogadó- / mostoha- / nevelőszülő, testvér) is gyakorolhatja.

A jogokat érvényesítő személy köteles az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát – adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolni. Ezt követően e személyt az érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

VI. Szervezési és biztonsági intézkedések, adatbiztonság

Az Egyesület az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak az arra jogosultak férjenek hozzá. Az adatkezelés folyamatában résztvevők titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az adatok tartós tárolása adatbáziskezelő rendszerben történik, onnan csak a következő adatokat és kizárólag személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése érdekében lehet az Egyesület más informatikai rendszerébe átvenni vagy nyomtatott formában a kapcsolatot felvevő rendelkezésére bocsátani: név, életkor, telefonszám, e-mail cím és a lakóhely helysége. Az adatbáziskezelő rendszeren kívüli adattárolásra kizárólag nem automatizált adatkezelés formájában csak a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig, de legfeljebb 50 napig kerülhet sor, ezt követően az adatbáziskezelő rendszeren kívül tárolt adatokat az Egyesület haladéktalanul törli. Az Egyesület csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az Egyesület a petíciós íveket illetéktelenektől elzárt módon tárolja.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
 • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
 • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen,
 • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy az Egyesület nem megfelelő módon, a vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg, ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek az Egyesület nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, az érintett jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, valamint fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek honlap).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím

1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon

+36-1-391-1400

Fax

+36-1-391-1410

E-mail

[email protected]

Honlap

http://www.naih.hu

Online ügyindítás

http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.vitezydavid.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában. Adatkezelési tájékoztatónkat itt is elérheti: www.vitezydavid.hu/adatkezeles 

Kérjük, a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelés szíves tudomásulvételét.

Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület

hírlevél

arrow_an_b
Megszakítás